Svensson Group stärker sin ställning i Norden!

Svensson Group skapar ett joint venture med sin kollega Rustad Trommelservice i Norge och bildar bolaget RS Trommelservice. Syftet är att stärka vår närvaro på den Norska marknaden. Svensson Group har länge haft försäljning till Norge, både till traditionell kabelindustri och till offshoreindustri.

– Genom samarbetet kommer vi närmare våra kunder i Norge och kan därigenom förbättra servicen, minska logistikkostnaderna och skapa volymfördelar i produktionen, säger Svenssons Groups VD Erik Johansson.
Den Nordiska kabelindustrin har de senaste åren genomgått en förändring och blivit allt mer specialiserad och producerar i högre grad för den gemensamma nordiska marknaden.
–Som emballageleverantör behöver vara mer närvarande på varje enskild marknad. Genom samarbetet stärker vi vår ställning i Norden, fortsätter Erik Johansson.