Baskets for Offshore

Baskets for Offshore

Under hösten har Svensson Group påbörjat leveransen av flertalet Baskets avsedda för ett stort sjökabelprojekt.
Dessa är konstruerade att klara 300 ton kabel vardera. Från kant till kant mäter de ca 11 meter med en höjd på 4,5 meter.
Baskets är framtagna i nära samarbete med kund där höga krav ställts på säkerhet och användarvänlighet.